Vaša prodavnica je u procesu otvaranja. Molimo Vas sačekajte.

Prijavite se na newsletter

Za najnovije vesti o Selltico platformi, tekstovima o e-commerce i marketingu, prijavite se na naš newsletter:

Uslovi korišćenja

Datum zadnje promene: 17.10.2020

Sajt www.selltico.com je proizvod firme Tico computers d.o.o. iz Niša.

Naša adresa:
Cara Dušana 65,
18000 Niš, Srbija

Možete nas kontaktirati na mail: prodaja@selltico.com,
ili pozvati telefonom: fiksni +381 18 514-446; mobilni +381 63 308-800; fax +381 18 514-446.

TiCo computers d.o.o na veb sajtu www.selltico.com Vam obezbeđuje softversku platformu po imenu Selltico za otvaranje i upravljanje internet prodavnicom, za prodaju proizvoda na internet mreži i za druge Usluge koje se tiču rada sa internet prodavnicom, kao i aktivnosti i usluge na unapređenju internet prodaje.

U nastavku su uslovi za korištenje softvera Selltico i Usluga, zajedno sa svim izmenama i svim pravilima koje TiCo computers može s vremena na vreme objavljivati.

Slažete se da ste pročitali i razumeli, da prihvatite i da se pridržavate navedenih uslova.

1. Servis i uslovi

1.1. Selltico softver

Selltico softver je intelektualno vlasništvo firme TiCo computers doo. Mi smo jedini vlasnik svih prava, svojine i interesa u Softveru i Uslugama. Zadržavamo sva prava koja nisu data prema ovim uslovima.

1.2. Usluge i servisi

Usluge i servisi, koje TiCo computers pruža kroz softversku platformu Selltico kao i pravila koja se objavljuju s vremena na vreme kroz Uslove korišenja čine ”Ugovor” između dveju strana. TiCo computers može napraviti izmene ili modifikacije ovog Ugovora u bilo koje vreme, a takve izmene stupaju na snagu najranije, a odmah nakon:

  1. E-mail obaveštenja kompanije TiCo computers doo o promenama ili modifikacijama,
  2. Vašeg elektronskog prihvatanja ovog Ugovora nakon što su ove izmene nastale, a što je naznačeno datumom "Datum zadnje promene" na vrhu Uslova,
  3. Vaše dalje korišćenje usluga nakon što je TiCo computers objavio ažurirani ugovor na www.selltico.com.

1.3 Strane u Ugovoru

Kupac će biti jedna strana u ovom ugovoru. Za korisnike koji žive u Srbiji TiCo computers doo će biti druga ugovorna strana.

1.4 Dostupnost usluga

Usluge su dostupne samo licima koja mogu da formiraju pravno obavezujuće ugovore prema važećem zakonu. Usluge nisu dostupne licima mlađim od 18 godina. Ako ne ispunjavate uslove, ne koristite Usluge.

1.5 O uslugama

Usluge pružaju skup softverskih alata i resursa za upravljanje onlajn prodavnicom, obezbeđuju procesiranje naloga za plaćanje i prodaju proizvoda online. Pored toga, Usluge mogu uključivati usluge unapređenja iIi prelaska na nove verzije i obimnije pakete, a koje se odnose na vaše korišćenje Selltico platforme.

1.6 Registracija korisnika

Korisnik mora popuniti obrazac za registraciju kako bi koristio Usluge. Korisnik obezbedjuje istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije, i ažuriraće informacije u svom korisničkom nalogu. Kao deo procesa registracije, Korisnik će potvrditi i e-mail adresu i kreirati lozinku za svoj Selltico korisnički nalog. TiCo computers zadržava pravo da odbije registraciju ili otkaže nalog za koji se smatra da je neprikladan.

Korisnik je odgovoran za održavanje ličnog naloga, lozinke, fajlova i za svaku upotrebu naloga i usluga u ime svojih kupaca.

1.7 Affiliate program

TiCo computers Vam nudi mogućnost zarade ukoliko preporučite naš softver Selltico Vašim partnerima, klijentima, zainteresovanim za internet trgovinu.

Potrebno je da se registrujete kao affiliate partner.

Nakon registracije Vam dodeljujemo jedinstveni link preko koga se zainteresovani registruju na Selltico platformu.

Ukoliko uz Vašu preporuku klijent otvori internet prodavnicu i uđe u zakup jednog od planova, Vi dobijate 20% od cene zakupa dok god traje zakup.

Da biste postali Affiliate partner neophodno je da izvršite registraciju na datoj formi, kopirate dodeljeni link sa generisanim jedinstvenim kodom i delite link sa Vašim poslovnim partnerima i svim zainteresovanim za otvaranje internet prodavnice.

Dobijate isplatu kad god imate minimum 30€ raspoloživog novca na nalogu.

2. Ograničenja i odgovornosti

2.1 Licenca

Ovo je ugovor o uslugama, a kupcu nije odobrena licenca nad Selltico softverom ovim Ugovorom.

2.2 Povezivanje sa drugim sistemima

Korisnik ne može samostalno ili sa trećim licem povezivati Selltico softver i bazu podataka sa drugim sistemima, a bez definisanih API procedura za integraciju koje su dostupne u delu Uputstva.

2.3 Informacije o korisnicima

TiCo computers može koristiti informacije o korisniku i sve tehničke informacije o korisničkoj upotrebi veb stranice www.selltico.com kako bi prilagodio svoju prezentaciju korisniku, olakšao kretanje kupaca putem ove veb stranice ili komunicirao sa kupcima posebno. TiCo computers neće pružati dalje informacije koje Korisnik nije odobrio, kao ni ovlastiti kompanije koje dobiju takve informacije da ih prodaju i distribuiraju bez prethodne saglasnosti Korisnika.

2.4 Zloupotreba

Nije dozvoljeno:

  1. Direktno ili indirektno dekompajliranje, kopiranje, otkrivanje i menjanje izvornog koda, otkrivanje objektnog koda osnovne strukture, algoritma i ideje softvera Selltico i Usluga, ili preprodaja Usluga, Softvera ili sadržaja;
  2. korisnik ne može ukloniti bilo koju vlasničku oznaku niti koristiti softver Selltico i Usluge u korist treće strane, kršiti prava intelektualne svojine, autorsko pravo, trgovnski znak, i sva druga vlastita prava;
  3. dozvoliti drugima da koriste Uslugu, Softver ili sadržaj koristeći vaše informacije o korisničkom nalogu;
  4. Korišćenje Softvera i Usluga i sadržaja na bilo koji drugi način osim korisničkog okruženja Softvera Selltico;
  5. Neovlašćeno pristupiti bazi podataka i sadržajima u cilju formiranja druge baze podataka;
  6. Deljenje nezakonitog i štetnog materijala koji je preteći, uvredljiv, klevetnički, vulgaran, razvratan, bezobrazan, narušava nečiju privatnost i integritet ili obiluje mržnjom;
  7. Da Korisnik I njegovi klijenti učestvuju u, neželjenoj pošti, spamovanju ili drugim neželjenim porukama;

2.5 Odgovornost za podatke

Korisnik je odgovoran za podatke i sadržaj na svojoj internet prodavnici. Korisnik ima mogućnost izvoza podataka iz baze podataka u cilju čuvanja podataka. Ukoliko dodje do brisanja ili gubitka podataka TiCo computers će pružiti podršku Korisniku u cilju povraćaja podataka iz zadnjeg backupa koje je korisnik napravio, a po važećem cenovniku.

2.6

Korisnik je takođe odgovoran za preuzete i ažurirane podatke iz cenovnika od svojih dobavljača preuzetih sa servera dobavljača kroz softver Selltico.

2.7 Čuvanje podatka

TiCo computers nudi uslugu hostovanja veb prodavnice e-trgovine, a ne nudi uslugu čuvanja podataka. Korišćenje naloga Korisnika kao online skladišnog prostora za arhiviranje elektronskih datoteka je zabranjeno i rezultiraće prekidom Usluga bez prethodne najave. TiCo computers s vremena na vreme, a za sopstvene potrebe i potrebe Selltico softvera čuva podatke na svojim serverima, ali nije u obavezi da to radi za Korisnika – Klijenta već je to SAMO KORISNIČKA DUŽNOST I ODGOVORNOST. Korisnik - klijent sam vodi računa o svojim i podacima svojih kupaca na tico serverima pa u tom smislu gubitak podataka je njegova lična odgovornost.

3. Rok korišćenja i prestanak Ugovora

3.1

Korisnik može da prekine ovaj Ugovor u bilo koje vreme, bez razloga, sa pismenim obaveštenjem na mail prodaja@selltico.com najkasnije 5 dana pre datuma obnavljanja računa u cilju zatvaranja naloga i obračuna do perioda prestanaka. Korisnik je dužan da isplati sva zaostala dugovanja.

3.2

TiCo computers može da prekine ovaj Ugovor ili Usluge u bilo koje vreme ali će se potruditi da Vas obavesti 30 dana pre prekida ugovora sa upustvima za vraćanje vašeg sadržaja. TiCo computers neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog takvog prekida.

3.3

Po prestanku ili isteku ovog Ugovora od strane bilo koje strane iz bilo kog razloga, TiCo computers može izbrisati sve arhivirane podatke kupca u roku od 30 dana od datuma raskida.

4.Rešenje spora.

4.1 Proces

Za bilo koju žalbu ili spor koji možete imati, slažete se da ćete prvo pokušati da rešite žalbu neformalnim putem tako što ćete nas kontaktirati.

4.2 Pravila

Ako se spor ne reši za 30 dana od podnošenja, vi ili kompanija TiCo computers morate da rešite sve žalbe u vezi sa ovim uslovima, za koje rešavanje je nadležan sud u Nišu, Srbija.

4.3 Nema grupnih akcija

Sporove možete da rešavate samo sa nama i na pojedinačnoj osnovi, i ne možete da podnesete žalbu kao tužilac ili kao učesnik u grupnoj, konsolidovanoj ili reprezentativnoj tužbi.

4.4 Sudska odšteta

Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju vašeg neovlašćenog pristupa Uslugama ili sadržaju ili njihovog korišćenja odnosno neovlašćenog pristupa ili korišćenja od strane drugih osoba na način koji krši Uslove, slažete se da mi imamo pravo da podnesemo zahtev za sudskom odštetom (ili bilo kojom ekvivalentnom vrstom hitne pravne pomoći) u bilo kom nadležnom sudu.

4.5 Tužba protiv nas

Ako neko podnosi tužbu protiv nas u vezi sa Vašim postupcima, sadržajem ili informacijama koje se nalaze na Vašoj internet prodavnici, Vi ćete nas obeštetiti i nadoknaditi štetu. Takođe nas nećete teretiti za bilo kakav oblik štete, niti nas držati odgovornim za troškove bilo koje vrste (uključujući razumne pravne troškove) koje se odnose na takav zahtev.

5. Naknade i uplata; Nadogradnja, ukidanje usluga

5.1 Naknade

Uzimajući u obzir pružene Usluge, Kupac će platiti TiCo computers sve naknade po cenama i uslovima navedenim na ovoj veb stranici. TiCo computers zadržava pravo da modifikuje svoje cene i uslove u bilo koje vreme, a takve izmene ili izmene će biti objavljene na ovoj veb stranici i stupiti na snagu odmah nakon sledeće obnove, obračunskog perioda, nadogradnje ili nadogradnje Usluga sa ili bez obaveštenja Klijentu. Sva plaćanja su NEZAVISNA.

5.2 Porezi

Sve cene su valuti Eur i iskazane su bez poreza. Kod fakturisanja uzima se u obračun prodajni kurs za Eur Banca Intesa.

5.3 Politike naplate i ciklusi

Svi računi za fakturisanje i obaveštenja o plaćanju se prikazuju na portalu Korisnika naloga. Ciklus fakturisanja počinje na dan kada se Korisnik pretvara u plaćenu prodavnicu ("Datum obračuna") i dospeva tog dana svakog meseca zajedno sa dodatnim Uslugama ako su vršene u tekućem obračunskom mesecu.

Obračunavanje u vezi sa kupovinom SSL-a ili domena se obračunava kada kupac kupi ove proizvode / usluge.

5.4 Plaćanje

Za račune koji su dospeli na plaćanje potrebna je važeća kreditna kartica. Ukoliko Korisnik nema kreditnu karticu, može izvršiti plaćanje na žiro račun TiCo computersa. Ukoliko se Korisnik saglasi, TiCo computers automatski naplaćuje kreditnu karticu klijenta na osnovu klijentskog ciklusa plaćanja (mesečno, delimično ili godišnje, u zavisnosti od odabranih Usluga i uslova plaćanja za pojedine usluge) sve dok Korisnik validno ne prekine Usluge.

5.5 Neplaćeni računi

Neplaćeni iznosi podležu plaćanju kamate po dozvoljenoj zakonskoj stopi. Ako plaćanje nije primljeno u roku od 30 kalendarskih dana od datuma naplate, TiCo computers će automatski oduzeti pristup računu Korisnika. TiCo computers može ili ne mora direktno da kontaktira Korisnika kako bi ga obavestio o svom neplaćenom računu.

5.6 Sporni troškovi/fakturisanje.

Obaveza klijenta je da izvrši pregled svih stavki u računu. Korisnik ima 30 dana od datuma fakturisanja da kontaktira TiCo computers i ospori račun. Ako to ne učini u navedenom roku, smatra se da je Korisnik saglasan sa računom.

5.7 Nadogradnje

Ukoliko se klijent odluči da nadograđuje svoj nalog ili ako se takve usluge automatski nadograđuju, datum obračuna sledećeg roka produženja će ostati isti; međutim, Kupcu će odmah biti naplaćeno za proporcionalni deo naknade za nadogradnju za ostatak perioda. Na primer, ako se korisnik usluga naplaćuje mesečno 21. avgusta za mesečne prepaid usluge od 21. avgusta do 20. septembra, a takav korisnički račun nadograđen 30. septembra, onda će se takvom Korisniku naplaćivati period po novom planu od 20. septembra do 30. Septembra.

5.8 Prelaz na manji plan

Ukoliko klijent izabere da smanji svoj paket, nadogradnja će stupiti na snagu na početku narednog roka za plaćanja u smanjenom iznosu. Drugim rečima, TiCo computers ne daje kredite ili povraćaj za planova koje nastaju tokom važećeg obračunskog perioda (bez obzira da li je taj period mesec, kvartal ili godina). Na primer, ako se od 21. avgusta do 20. septembra naplaćuje Korisniku unapred za plan, on reši da 30.09. smanji plan, onda će nadogradnja stupiti na snagu sledećeg datuma naplate, tj. 21. oktobra.

5.9 Raskid usluge od strane Korisnika

Korisnik mora obavestiti TiCo computers o svojoj nameri da raskine Ugovor najmanje 5 kalendarskih dana pre datuma obnavljanja obračuna. Ukoliko obaveštenje ne bude primljeno pre tog datuma, takve Usluge će se automatski obnoviti za naknadni period produženja. Na primer, ako se korisniku usluga naplaćuje 19. novembra za mesečne pretplatu na plan od 19. novembra do 18. decembra, a takav kupac dostavlja validno obaveštenje o raskidanju svog računa 16. decembra, Korisnik će automatski platiti za prepaid usluge od 19. decembra do 18. janura i prepaid usluge će prestati 18. januara. Ako isti klijent obaveštava o raskidu svog Ugovora 13. decembra, onda će Ugovor prestati 18. decembra .

6. Izmena

TiCo computers zadržava pravo izmene gore navedenih uslova koji važe za Softver ili Uslugu koje postaju važeće objavom u ovim uslovima i na ovoj strani uključujući i promenu cena paketa. Treba redovno da proveravate ove uslove. Objavljivaćemo obaveštenja o izmenama u ovim uslovima na ovoj strani. Nastavkom upotrebe ili pristupanja Uslugama ili Softveru nakon što promene stupe na snagu, vi se slažete sa novim uslovima.