PREĐITE NA E-FISKALIZACIJU

SELLPOS ESIR OMOGUĆAVA:

Izdavanje svih vrsta računa

Evidenciju prometa u realnom vremenu

Fiskalizaciju i refundiranje narudžbina

SellPos je ESIR (elektronski softver za izdavanje računa) razvijen od strane kompanije TiCo computers koji korisnicima pruža evidenciju prometa, fiskalizaciju i refundiranje narudžbina.

SellPos modul je deo Selltico e-commerce platforme koji služi za administraciju internet prodavnica i B2B portala.

Softver je po klasifikaciji napredan jer podržava sve vrste računa iz tehničke dokumentacije Poreske uprave.

SellPos je ESIR koji u realnom vremenu komunicira sa virtuelnim procesorom fiskalnih računa i omogućava da se fiskalizuju narudžbine iz Selltico softvera ili importovane narudžbine iz drugog softvera.

Zajedno sa VPFR-om Esir učestvuje u izdavanju fiskalnih računa. Esir šalje obaveštenje kupcima o stanju i verifikaciji računa, a korisnik Esira ima uvid u stanje narudžbina iz admin panela.

Korisničko uputstvo