Kako da otvorite internet prodavnicu

Zapravo vrlo lako. Za početak, sve što Vam je potrebno je validna e-mail adresa i 5 minuta slobodnog vremena. Sve počinje sa ove strane popunjavanjem forme. Vodite računa da je e-mail adresa koju ste uneli tačna i da imate pristup istoj kako biste mogli da potvrdite otvaranje naloga. Ukoliko želite, možete da koristite kraći način i registrovati se koristeći društvene mreže. U tom slučaju nema potvrđivanja e-mail adrese. Izaberite ime vaše nove prodavnice, dizajn i na kraju Vas proces odvede do Admin panela Vašeg novog web shopa. Sledeća stvar koju trebate uraditi je popunjavanje podataka o prodavnici, logoa, banera i slajdera, i unos artikala (proizvoda).
Uputstvo kako da to uradite možete videti ovde. To je sve, možete krenuti u prodaju!

Otvaranje prodavnice

Podešavanje naloga

Višestruke opcije za rad

Praćenje narudžbina

Počev od prijema narudžbina do isporuke kupcu realzacija narudžbina se prati kroz statuse. Pored osnovnih statusa, možete kreirati i sopstvene statuse.

Analitika

Budite u toku sa efektima prodaje, posećenosti i pregledu artikala na dnevnom nivou. Pratite prodaju kroz vremenski period u cilju lakšeg planiranja marketinških aktivnosti.

Import artikala

Softverski modul omogućava jednostavan unos sopstvenog lagera i velikog broja artikala od različitih dobavljača. Učitajte slike, opise, osobine i karakteristike za artikle.

Masovni edit

Ova opcija pruža lako formiranje i promenu cena za veći broj artikala. Pored cena moguće je dodavati i menjati karakteristike, grupe, proizvodjača, težinu i drugo.

Detaljan opis artikla

Pored unosa opisa i slika, omogućen je unos više vrsta karakterstika (kroz tabele, iz filtera, preuzimanjem od dobavljača). Artiklima možete dodati video, pdf file sa sertifikatima i upustvima za upotrebu.

Filteri i atributi

Imate više opcija i atributa koji se dodeljuju artiklima, a krajnji cilj je prikaz filtera, tipova i osobina na internet prodavnici.

Komentari proizvoda

Vaši kupci mogu ostaviti komentare i oceniti proizvode. Prikaz komentara i ocena prolazi kroz vašu kontrolu i odobrenje.

Vesti

Informišite kupce o asortimanu, novinama, i pogodnostima o kupovini. Objavite dolazak robe, akcije ili vesti oko unapredjenja internet prodavnice.

Baneri i slajderi

Možete da dodate banere u cilju promovisanja određenog artikla i odredite na kojoj strani će se pojaviti. Takođe je moguće dodati i slajdere.

Integracija sa informacionim sistemom

Moguće je povezivanje vaše internet prodavnice sa Vašim poslovanjem i sa magacinima tako da u svakom trenutku imate ažurno stanje lagera.

Efikasan rad sa velikim brojem artikala

Rad sa šifranicima i korisnicima

Analitika o prometu i posećenosti

Unos i izmena sadžaja, banera, slajdera

Unos i obrada lagera od dobavljača

Mogućnost integracije sa knjigovodstovm

Robna kuća na internetu

Robna kuća na internetu

Sa našim softverom možete u kratkom vremenskom periodu podići robnu kuću na internetu sa neograničenim brojem artikala, sa svojom i robom od Vaših dobavljača iz zemlje i inostranstva. Selltico softver može preuzeti ulugu ažuriranja cena i količina Vaše i robe od vaših dobavljača.

Pogledajte ovde uspešne robne kuće na internetu koje koriste naš softver.