Cene paketa

basic plus pro
mesečna cena godišnja cena

Plaćanjem na godišnjem nivou uštedite preko 10%

 • Broj artikala
 • Podrška
 • Besplatne teme
 • Integracija plaćanja platnim karticama
 • Broj dobavljača za import
 • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
 • Samostalne izmene dizajna i sadržaja, marketing i izveštaj
 • Izmena dizajna i sadržaja
 • Unos i obrada stranica
 • Unos i obrada banera i slajdera
 • Unos i ažuriranje vesti
 • Obrada komentara
 • Osnovna SEO podešavanja
 • XML site map
 • Facebook pixel
 • Pojedinačna i grupna dodela tagova
 • Analitika o prometu i poseti
 • Marketinška podrška
 • Obrada narudžbina
 • Osnovni statusi narudžbina
 • Ručna izrada narudžbina
 • Obračun troškova isporuke
 • Dodatni statusi narudžbina
 • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
 • Izrada računa, ponude, predračuna
 • Rad sa artiklima
 • Upravljanje zalihama
 • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML
 • Poredjenje artikala
 • Filteri za proizvode
 • Ocena proizvoda
 • Komentari proizvoda
 • Kupovina po brendovima
 • Izdvajanje proizvoda po tipovima
 • Rad sa akcijama
 • Grupna dodela karakteristika
 • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
 • Kloniranje artikala
 • Masovni edit cena
 • Korisnici Administracije
 • Formiranje grupa korisnika
 • Dodela nivoa pristupa modulima
 • Unos korisnika
 • Integracije i dodatni sadržaj
 • Integracija sa kursnom listom NBS
 • Lista želja
 • Blog
 • Višejezičnost
 • Više valuta
 • Export artikala na sajtove za uporedjenje
 • Rad sa artiklima od dobavljača
 • Import od dobavljača
 • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
 • Automatsko ažuriranje cena
 • Automatsko ažuriranje lagera
 • Ažuriranje cena i lagera
 • Masovni edit cena, rabata, marži
 • Broj dobavljača
 • Dedicated SSL
 • CDN (Content Delivery Network)
Basic 27 22 mesečno

Bez dodatnih troškova!

 •   Samostalno uređivanje prodavnice od strane korisnika.
 •   Uvek dostupna podrška
 •   Detaljna uputstva uređivanja prodavnice

Jednokratna implementacija:

 •   Modul za import cenovnika – 800€
 •   Programiranje cenovnika – 100€
 •   Automatsko preuzimanje i ažuriranje cenovnika – 180€
 •   Automatsko ažuriranje cena i lagera – 210€
 • Broj artikalaNeograničeno
 • 24/7 Podrška8h - 16h
 • Besplatne teme
 • Integracija plaćanja platnim karticama Dostupno na zahtev
 • Import od dobavljača
 • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
 • Dizajn i sadržaj, marketing , izveštaj Dostupno na zahtev
 • Izmena dizajna i sadržaja
 • Unos i obrada stranica
 • Unos i obrada banera i slajdera
 • Unos i ažuriranje vesti
 • Obrada komentara
 • Osnovna SEO podešavanja
 • XML site map
 • Facebook pixel
 • Pojedinačna i grupna dodela tagova
 • Analitika o prometu i poseti
 • Marketinška podrškaDostupno na zahtev
 • Obrada narudžbina
 • Osnovni statusi narudžbina
 • Ručna izrada narudžbina
 • Obračun troškova isporuke
 • Dodatni statusi narudžbina
 • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
 • Izrada računa, ponude, predračuna
 • Rad sa artiklima
 • Upravljanje zalihama
 • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML Dostupno na zahtev
 • Poredjenje artikala
 • Filteri za proizvode
 • Ocena proizvoda
 • Komentari proizvoda
 • Kupovina po brendovima
 • Izdvajanje proizvoda po tipovima
 • Rad sa akcijama
 • Grupna dodela karakteristika
 • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
 • Kloniranje artikala
 • Masovni edit cena
 • Korisnici Administracije
 • Formiranje grupa korisnika
 • Dodela nivoa pristupa modulima
 • Unos korisnika
 • Integracije i dodatni sadržaj
 • Integracija sa kursnom listom NBS
 • Lista želja
 • Blog
 • VišejezičnostDostupno na zahtev
 • Više valutaDostupno na zahtev
 • Export artikala na sajtove za uporedjenje Dostupno na zahtev
 • Rad sa artiklima od dobavljača
 • Import od dobavljača
 • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
 • Automatsko ažuriranje cena
 • Automatsko ažuriranje lagera
 • Ažuriranje cena i lagera
 • Masovni edit cena, rabata, marži
 • Broj dobavljača
 • Dedicated SSLDostupno na zahtev
 • CDN (Content Delivery Network)Dostupno na zahtev
Plus 99 89 mesečno

Bez dodatnih troškova!

 •   Samostalno uređivanje prodavnice od strane korisnika.
 •   Uvek dostupna podrška
 •   Detaljna uputstva uređivanja prodavnice

Jednokratna implementacija:

 •   Modul za import cenovnika – 800€
 •   Programiranje cenovnika – 100€
 •   Automatsko preuzimanje i ažuriranje cenovnika – 180€
 •   Automatsko ažuriranje cena i lagera – 210€
 • Broj artikalaNeograničeno
 • 24/7 Podrška8h - 16h
 • Besplatne teme
 • Integracija plaćanja platnim karticama
 • Import od dobavljača Ograničeno na 10
 • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
 • Dizajn i sadržaj, marketing , izveštaj Dostupno na zahtev
 • Izmena dizajna i sadržaja
 • Unos i obrada stranica
 • Unos i obrada banera i slajdera
 • Unos i ažuriranje vesti
 • Obrada komentara
 • Osnovna SEO podešavanja
 • XML site map
 • Facebook pixel
 • Pojedinačna i grupna dodela tagova
 • Analitika o prometu i poseti
 • Marketinška podrškaDostupno na zahtev
 • Obrada narudžbina
 • Osnovni statusi narudžbina
 • Ručna izrada narudžbina
 • Obračun troškova isporuke
 • Dodatni statusi narudžbina
 • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
 • Izrada računa, ponude, predračuna
 • Rad sa artiklima
 • Upravljanje zalihama
 • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML Dostupno na zahtev
 • Poredjenje artikala
 • Filteri za proizvode
 • Ocena proizvoda
 • Komentari proizvoda
 • Kupovina po brendovima
 • Izdvajanje proizvoda po tipovima
 • Rad sa akcijama
 • Grupna dodela karakteristika
 • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
 • Kloniranje artikala
 • Masovni edit cena
 • Korisnici Administracije
 • Formiranje grupa korisnika
 • Dodela nivoa pristupa modulima
 • Unos korisnika
 • Integracije i dodatni sadržaj
 • Integracija sa kursnom listom NBS
 • Lista želja
 • Blog
 • VišejezičnostDostupno na zahtev
 • Više valutaDostupno na zahtev
 • Export artikala na sajtove za uporedjenje Dostupno na zahtev
 • Rad sa artiklima od dobavljača
 • Import od dobavljača
 • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
 • Automatsko ažuriranje cena
 • Automatsko ažuriranje lagera
 • Ažuriranje cena i lagera
 • Masovni edit cena, rabata, marži
 • Broj dobavljača
 • Dedicated SSLDostupno na zahtev
 • CDN (Content Delivery Network)Dostupno na zahtev
Pro 249 224 mesečno

Bez dodatnih troškova!

 •   Samostalno uređivanje prodavnice od strane korisnika.
 •   Uvek dostupna podrška
 •   Detaljna uputstva uređivanja prodavnice

Jednokratna implementacija:

 •   Modul za import cenovnika – 800€
 •   Programiranje cenovnika – 100€
 •   Automatsko preuzimanje i ažuriranje cenovnika – 180€
 •   Automatsko ažuriranje cena i lagera – 210€
 • Broj artikalaNeograničeno
 • 24/7 Podrška24/7
 • Besplatne teme
 • Integracija plaćanja platnim karticama
 • Import od dobavljača Ograničeno na 50
 • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
 • Dizajn i sadržaj, marketing , izveštaj Dostupno na zahtev
 • Izmena dizajna i sadržaja
 • Unos i obrada stranica
 • Unos i obrada banera i slajdera
 • Unos i ažuriranje vesti
 • Obrada komentara
 • Osnovna SEO podešavanja
 • XML site map
 • Facebook pixel
 • Pojedinačna i grupna dodela tagova
 • Analitika o prometu i poseti
 • Marketinška podrška
 • Obrada narudžbina
 • Osnovni statusi narudžbina
 • Ručna izrada narudžbina
 • Obračun troškova isporuke
 • Dodatni statusi narudžbina
 • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
 • Izrada računa, ponude, predračuna
 • Rad sa artiklima
 • Upravljanje zalihama
 • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML Dostupno na zahtev
 • Poredjenje artikala
 • Filteri za proizvode
 • Ocena proizvoda
 • Komentari proizvoda
 • Kupovina po brendovima
 • Izdvajanje proizvoda po tipovima
 • Rad sa akcijama
 • Grupna dodela karakteristika
 • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
 • Kloniranje artikala
 • Masovni edit cena
 • Korisnici Administracije
 • Formiranje grupa korisnika
 • Dodela nivoa pristupa modulima
 • Unos korisnika
 • Integracije i dodatni sadržaj
 • Integracija sa kursnom listom NBS
 • Lista želja
 • Blog
 • VišejezičnostDostupno na zahtev
 • Više valutaDostupno na zahtev
 • Export artikala na sajtove za uporedjenje Dostupno na zahtev
 • Rad sa artiklima od dobavljača
 • Import od dobavljača
 • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
 • Automatsko ažuriranje cena
 • Automatsko ažuriranje lagera
 • Ažuriranje cena i lagera
 • Masovni edit cena, rabata, marži
 • Broj dobavljača
 • Dedicated SSL
 • CDN (Content Delivery Network)

NAPOMENA: Cene su bez PDV-a.

Pro paket

Ukoliko želite da Vaša prodavnica ima još veći broj mogućnosti, još veći broj dobavljača, kontaktirajte nas.

Neograničen broj artikala

24/7 podrška

Besplatne responsive web teme

Neograničen import od dobavljača

Ažuriranje cena i lagera od dobavljača

Cene dodatnih usluga

 • Modul za import i ažuriranje cenovnika od dobavljača (uz paket Plus i Pro) - 800€
 • Programiranje cenovnika na osnovu uputstva od dobavljača (web servisi) - od 100€
 • Programiranje cenovnika (xml, xls, csv) - 80€
 • Programiranje exporta cenovnika na sajtove za upoređivanje - od 200€
 • Programiranje skripte za automatsko preuzimanje i ažuriranje kompletnog cenovnika od dobavljača - 180€
 • Programiranje skripte za automatsko ažuriranje cena i lagera od dobavljača - 210€
 • Izrada jedinstvenog dizajna po ponudi, na osnovu zahteva korisnika
 • Izrada funkcionalnosti na zahtev korisnika - radni sat - 35€
 • Instalacija prodavnice na zasebnom (dedicated) serveru i setup servera - 250€
 • Integracija plaćanja platnim karticama (Banca Intesa) - 200€
 • Radni sat na terenu - 50€
 • Izlaz na teren do 10km - 15€
 • Izlaz na teren preko 10km - 0.3€ po kilometru
 • Radni sat van radnog vremena i vikendom se računa 30% više
 • Cena implementacije SSL-a - 20€