Politika privatnosti

U ime internet e-commerce softverske platforme Selltico.com vlasništvo preduzeća TiCo computers doo, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima naše softverske platforme Selltico i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima/korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla kao i trećim licima, a u cilju unapređenja usluge korisnicima, a uz saglasnost korisnika. Svi zaposleni u TiCo computersu koji održavaju i razvijaju softver za internet trgovinu Selltico (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Sa ovom Izjavom želimo da Vam pružimo sve informacije o podacima koje prikupljamo, način na koji obrađujemo Vaše lične podatke i upoznamo Vas sa Vašim pravima kao Korisnika. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili komentar i nakon čitanja naše Izjave o privatnosti, slobodno nas kontaktirajte na e-mail info@selltico.com

1. Na koji način skupljamo Vaše lične podatke?

1.1. Preko Korisnika

Kada koristite našu platformu mi skupljamo Vaše podatke, kao što su:

 • Informacije koje delite sa nama u toku kreiranja Vašeg profila: podatke vezane za registraciju, podešavanja naloga i sadržaje koje dodajete na Vaš profil, recimo slike, tekst i sl.
 • Vaše podatke koje generišemo dok koristite našu platformu. Na primer: podaci vezani za stranice naše platforme koje posetite.
 • Kada aktivirate našu dodatnu uslugu koja se naplaćuje: podaci vezani za izdavanje (pred)računa, dostavu i plaćanje naših usluga koje se naplaćuju.

Sve Vaše profilne podatke možete da promenite kada god to poželite na Vašem nalogu. Informacije vezane za Vaše ime, email adresu, su obavezne - svaki korisnik mora da ih unese pre korišćenja naše usluge. Ako se odlučite i sa nama podelite i druge svoje podatke, eksplicitno nam dajete dozvolu da te podatke koristimo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

1.2. Preko različitih tehničkih sredstava

Na našoj platformi koristimo različita tehnička sredstva uz pomoć kojih je korisnički doživljaj kvalitetniji i koja optimiziraju sajt i funkcionalnost naše platforme. Podaci koje prikupljamo uz pomoć tih tehničkih sredstava su:

 • Informacije vezane za aparate koji se koriste, kao što su podaci o vrsti hardvera i/ili softvera.
 • Kolačići i informacije vezane za lokalno čuvanje podataka: ovo su male datoteke u kojima se čuvaju Vaše preferencije i koje omogućavaju efikasnije funkcionisanje platforme.
 • Prijavni podaci: sve informacije koje se generišu prilikom prijave na platformu. Recimo IP adresa preko koje se prijavljujete i drugi telekomunikacijski podaci.

Na osnovu Vaše IP adrese možemo da lociramo Vašu (najverovatniju) lokaciju na geografskoj karti.

1.3. Preko spoljašnjih partnera

Kao korisnik možete da kreirate različita povezivanja drugih socijalnih mreža sa našom platformom. Kao korisnik u obavezi ste da ručno podesite ta povezivanja. Preko drugih socijalnih mreža možemo da dobijemo profilske informacije koje nedostaju i tako popunimo Vaš nalog.

Naša platforma Vam nudi mogućnost da pozovete svoje lične kontakte da koriste našu platformu za online trgovinu. Na taj način postajete Affiliate partner i otvaraju Vam se mogućnosti zarade kroz promociju našeg softvera. Kao Korisnik možete da označite kontakte koje želite da pozovete na platformu i čim aktivirate ovu funkciju stičete mogućnosti provizije za plaćene pretplate na softverske pakete od strane Vaših kontakata . Mi ćemo se pobrinuti da taj proces bude jednostavan i automatizovan. Podaci koje u ovo svrhu skupljamo se koriste isključivo za tu namenu.

2. Za koje sve svrhe koristimo Vaše lične podatke?

Skupljamo Vaše lične podatke kako bismo obezbedili bezbedno korišćenje platforme svakom Korisniku, kao i optimalno i lično iskustvo.

Naše jedinstveno korisničko iskustvo uključuje sledeće:

 • Različito (komercijalno) komuniciranje: Možemo da koristimo prikupljene lične podatke korisnika kako bismo im slali različite (komercijalne) sadržaje. Ove sadržaje šaljemo sami ili preko trećih lica koja ih šalju u naše ime. U mogućnosti smo da preko trećih lica efikasno distribuiramo oglase i komuniciramo. Treća lica mogu da koriste lične podatke korisnika samo za svrhu koju TiCo computers doo odredi.
 • Poboljšanja funkcionalnosti platforme na osnovu analize i interpretacije statistike o korisnicima: Zadovoljstvo nam je što uz pomoć novih tehnika poboljšavamo I unapređujemo naše proizvode i usluge.
 • Prepoznavanje prevare i zaštita protiv prevare, grešaka i/ili kriminalnih radnji i nepoštovanja naših pravila ponašanja: Ovo je naša obaveza pošto želimo da nudimo sigurnu, uspešnui jaku platformu.
 • Generalno upravljanje članovima, nuđenje i izvođenje usluga koje se naplaćuju. Ovde se misli na sve akcije koje su potrebne kako bi se korisnici servisirali na pravi način.

3. Da li se Vaši lični podaci dele sa trećim licima?

Ne brinite! Lične podatke delimo sa trećim licima samo u sledećim slučajevima:

3.1. Našim specijalizovanim partnerima za obradu podataka

Koristimo različite tehnologije i tehnike da omogućimo optimalno delovanje naše platforme i usluga. Ovo je moguće uz pomoć proizvoda i usluga naših specijalizovanih partnera.

Korisnici mogu da računaju na sledeće garancije:

 • Biramo svoje partnere na osnovu striktne procedure i u skladu sa svim zakonskim odredbama.
 • Imamo jasne dogovore sa partnerima u vezi sa funkcionisanjem usluga i proizvoda.
 • Najbitnije od svega: naši specijalizovani partneri ne smeju da koriste Vaše lične podatke u svoje svrhe.

Lični podaci će uvek biti anonimni kad ih pošaljemo da se spolja analiziraju.

3.2. Povezivanja sa drugim platformama

Naša platforma sadrži integracije sa drugim socijalnim mrežama, kao što su: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter. Platforme su omogućile ove integracije. Integracija je uradjena u cilju Vašeg lakšeg logovanja na našu platformu i deljenja sadržaja sa Vaše internet prodavnice na društvene mreže. Sami odlučujete sa kojim nalogom i sa koje mreže ćete se logovati na našu platformu. Svaka društvena mreža odnosno platforma je sama odgovorna da obezbedi odgovarajući nivo zaštite prilikom obrade ličnih podataka.

3.3. Druga treća lica

Određene lične podatke možemo posredovati i drugim trećim licima radi dodatnih usluga. Radi se o dodatnim uslugama koje se izvode samo uz odobrenje i na zahtev korisnika. Treća lica koriste dobijene lične podatke za svoje obrade podataka koje su naravno u skladu sa predhodno pomenutom dodatnom uslugom. Za više informacija Vas upućujemo na izjavu o privatnosti trećeg lica. Mi samo predlažemo treća lica za koja verujemo da mogu doneti dodatnu vrednost našim uslugama a na korist našim korisnicima.

3.4. U slučaju prevare, kriminalnih radnji i istrage kriminalnih radnji

Naša platforma se zasniva na sigurnosti i poverenju. Svaki dan vredno radimo na tome, zbog čega nudimo sve potrebne informacije koje nalaže zakon ili regulativa odnosno drugi nadzorni i regulatorni organi. Ne nudimo više informacija nego što se zahteva i što je zaista neophodno.

4. Koja su prava nosioca podataka?

Kao Korisnik možete biti siguran da Vaše podatke obrađujemo u skladu sa zakonom i na fer način. Garantujemo sledeće:

 • Vaši lični podaci će biti obrađivani samo za izričito navedene i u legitimne svrhe;
 • Obrada ličnih podataka će uvek biti dovoljna, proporcionalna i nikad preterana;
 • Mi nikada nećemo čuvati Vaše lične podatke duže nego što je apsolutno neophodno. Standardni termin je dvanaest (12) meseci nakon brisanja podataka ili profila.

Preduzeli smo dovoljne tehničke i organizacione mere da možemo korisnicima da garantujemo sigurnu obradu ličnih podataka. Ove mere su u skladu sa prirodom ličnih podataka i proporcionalne potencijalnoj ozbiljnosti rizika.

Rizik od slučajnog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene ili pristupa, kao i bilo kog drugog neovlašćenog obrađivanja ličnih podataka je sveden na minimum. Ovo shvatamo kao obavezu u koju ulažemo svoje najveće napore.

5. Svaki korisnik ima sledeća prava:

 1. Pravo na prigovor: Svaki Korisnik može da uloži prigovor na obradu ličnih podataka, kada za to postoji dovoljno legitimnih, jasnih i ozbiljnih razloga,a koji se odnose na konkretnu situaciju korisnika. Korisnik može u svakom trenutku, bez naknade i bez daljeg odlaganja da prigovori našem predloženom načinu obrade ličnih podataka, ako su dobijeni podaci iskorišćeni u svrhe direktnog marketinga.
 2. Pravo pristupa: Svaki Korisnik ima pravo da pristupa svim informacijama koje se odnose na obradu ličnih podataka korisnika.
 3. Pravo na ispravku i brisanje: Svaki Korisnik može u bilo kom trenutku da traži ispravku ili brisanje svojih ličnih podataka. Sam Korisnik je u obavezi da preduzme sve druge moguće mere u cilju ispravljanja ili brisanja željenih podataka. Uklanjanje podataka se uglavnom odnosi na vidljivost podataka.

Korisnik koristi napred navedena prava kada smatra da je to potrebno. Korisnik koristi ova svoja prava tako što poštom šalje lično potpisan zahtev na adresu naše kompanije TiCo computers doo, Cara Dušana 65 Niš ili putem e-mail na info@selltico.com. Korisnik je u obavezi da potvrdi svoj identitet ako se to od korisnika zahteva, recimo uz pomoć svog identifikacionog dokumenta. Naša obaveza je da odgovorimo na sve poslate zahteve u roku od 45 radnih dana.

6. O ovoj Izjavi o privatnosti

Sa završetkom registracije eksplicitno prihvatate da Vaši lični podaci mogu da se obrađuju.S obzirom na činjenicu da će tehnologija uvek donositi nove inovacije, ne možemo tačno da procenimo šta će se ubuduće dešavati na našoj platformi i kako će ona i njene usluge funkcionisati. Zato se Vaš pristanak vezan za obradu Vaših ličnih podataka odnosi i na nove tehnologije i tehnike, koje spadaju u originalnu svrhu naše platforme.

Zadržavamo pravo da promenimo sadržinu naše Izjave o privatnosti. Svaka značajna promena će Korisnicma biti saopštena kroz našu novu Izjavu o privatnosti. Preporučujemo našim korisnicima da redovno proveravaju i čitaju našu aktuelnu Izjavu o privatnosti. Promene koje se unesu u našu Izjavu o privatnosti će stupiti na snagu u roku od trideset (30) dana od datuma promene u našoj Izjavi o privatnosti.U slučaju da neko preuzme ili kupi našu kompaniju, sva prava i obaveze koje proizilaze iz ove Izjave o privatnosti se prenose na novog vlasnika. Ako novi vlasnik promeni Izjavu o privatnosti, o svim potrebnim informacijama i promenama će obavestiti korisnike.