Partneri

Još od nastanka prve verzije Selltico platforme, razvijali smo partnerski odnos sa firmama sa kojima smo sarađivali kako bi vam pomogli da pokrenete ili povećate prodaju na internetu. Trenutno sarađujemo sa preko dvadeset firmi. Neke od njih možete videti u nastavku.

ERP sistemi

Realizovali smo uspešno niz integracija sa ERP, knjigovodstvenim i CRM sistemima. Podaci kao što su stanje lagera, cene i drugi, iz Vašeg knjigovodstvenog sistema se prikazuju na internet prodavnici, a izmene sa prodavnice se upisuju u knjigovodstveni sistem. Isto važi i za ERP ili CRM sisteme.

Computers_site