Cene paketa

start basic plus pro enterprise
mesečna cena godišnja cena

Plaćanjem na godišnjem nivou uštedite preko 20%

 • Broj artikala
 • Podrška
 • Besplatne teme
 • Integracija plaćanja platnim karticama
 • Export artikla za
 • Broj dobavljača za import
 • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
 • Samostalne izmene dizajna i sadržaja, marketing i izveštaj
 • Izmena dizajna i sadržaja
 • Unos i obrada stranica
 • Unos i obrada banera i slajdera
 • Unos i ažuriranje vesti
 • Obrada komentara
 • Osnovna SEO podešavanja
 • XML site map
 • Facebook pixel
 • Pojedinačna i grupna dodela tagova
 • Analitika o prometu i poseti
 • Marketinška podrška
 • Obrada narudžbina
 • Osnovni statusi narudžbina
 • Ručna izrada narudžbina
 • Obračun troškova isporuke
 • Dodatni statusi narudžbina
 • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
 • Izrada računa, ponude, predračuna
 • Rad sa artiklima
 • Upravljanje zalihama
 • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML
 • Poredjenje artikala
 • Filteri za proizvode
 • Ocena proizvoda
 • Komentari proizvoda
 • Kupovina po brendovima
 • Izdvajanje proizvoda po tipovima
 • Rad sa akcijama
 • Grupna dodela karakteristika
 • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
 • Kloniranje artikala
 • Masovni edit cena
 • Korisnici Administracije
 • Formiranje grupa korisnika
 • Dodela nivoa pristupa modulima
 • Unos korisnika
 • Integracije i dodatni sadržaj
 • Integracija sa kursnom listom NBS
 • Lista želja
 • Blog
 • Višejezičnost
 • Više valuta
 • Export artikala na sajtove za uporedjenje
 • Rad sa artiklima od dobavljača
 • Import od dobavljača
 • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
 • Automatsko ažuriranje cena
 • Automatsko ažuriranje lagera
 • Ažuriranje cena i lagera
 • Masovni edit cena, rabata, marži
 • Broj dobavljača
 • Dedicated SSL
 • CDN (Content Delivery Network)
 • Start 15 15 mesečno

  Bez dodatnih troškova!

  •   Samostalno uređivanje prodavnice od strane korisnika.
  •   Uvek dostupna podrška
  •   Detaljna uputstva uređivanja prodavnice

  Jednokratna implementacija:

  •   Modul za import cenovnika – 500€
  •   Programiranje cenovnika – 60€ / 50€
  •   Automatsko preuzimanje i ažuriranje cenovnika – 120€
  •   Automatsko ažuriranje cena i lagera – 150€
  • Broj artikala100
  • 24/7 Podrška8h - 16h
  • Besplatne teme
  • Integracija plaćanja platnim karticama Dostupno na zahtev
  • Export artikla za Kupindo
  • Import od dobavljača
  • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
  • Dizajn i sadržaj, marketing , izveštaj
  • Izmena dizajna i sadržaja
  • Unos i obrada stranica
  • Unos i obrada banera i slajdera
  • Unos i ažuriranje vesti
  • Obrada komentara
  • Osnovna SEO podešavanja
  • XML site map
  • Facebook pixel
  • Pojedinačna i grupna dodela tagova
  • Analitika o prometu i poseti
  • Marketinška podrškaDostupno na zahtev
  • Obrada narudžbina
  • Osnovni statusi narudžbina
  • Ručna izrada narudžbina
  • Obračun troškova isporuke
  • Dodatni statusi narudžbina
  • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
  • Izrada računa, ponude, predračuna
  • Rad sa artiklima
  • Upravljanje zalihama
  • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML
  • Poredjenje artikala
  • Filteri za proizvode
  • Ocena proizvoda
  • Komentari proizvoda
  • Kupovina po brendovima
  • Izdvajanje proizvoda po tipovima
  • Rad sa akcijama
  • Grupna dodela karakteristika
  • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
  • Kloniranje artikala
  • Masovni edit cena
  • Korisnici Administracije
  • Formiranje grupa korisnika
  • Dodela nivoa pristupa modulima
  • Unos korisnika
  • Integracije i dodatni sadržaj
  • Integracija sa kursnom listom NBS
  • Lista želja
  • Blog
  • VišejezičnostDostupno na zahtev
  • Više valutaDostupno na zahtev
  • Export artikala na sajtove za uporedjenje Dostupno na zahtev
  • Rad sa artiklima od dobavljača
  • Import od dobavljača
  • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
  • Automatsko ažuriranje cena
  • Automatsko ažuriranje lagera
  • Ažuriranje cena i lagera
  • Masovni edit cena, rabata, marži
  • Broj dobavljača
  • Dedicated SSLDostupno na zahtev
  • CDN (Content Delivery Network)Dostupno na zahtev
  Basic 27 21 mesečno

  Bez dodatnih troškova!

  •   Samostalno uređivanje prodavnice od strane korisnika.
  •   Uvek dostupna podrška
  •   Detaljna uputstva uređivanja prodavnice

  Jednokratna implementacija:

  •   Modul za import cenovnika – 500€
  •   Programiranje cenovnika – 60€ / 50€
  •   Automatsko preuzimanje i ažuriranje cenovnika – 120€
  •   Automatsko ažuriranje cena i lagera – 150€
  • Broj artikalaNeograničeno
  • 24/7 Podrška8h - 16h
  • Besplatne teme
  • Integracija plaćanja platnim karticama Dostupno na zahtev
  • Export artikla za Kupindo
  • Import od dobavljača
  • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
  • Dizajn i sadržaj, marketing , izveštaj
  • Izmena dizajna i sadržaja
  • Unos i obrada stranica
  • Unos i obrada banera i slajdera
  • Unos i ažuriranje vesti
  • Obrada komentara
  • Osnovna SEO podešavanja
  • XML site map
  • Facebook pixel
  • Pojedinačna i grupna dodela tagova
  • Analitika o prometu i poseti
  • Marketinška podrškaDostupno na zahtev
  • Obrada narudžbina
  • Osnovni statusi narudžbina
  • Ručna izrada narudžbina
  • Obračun troškova isporuke
  • Dodatni statusi narudžbina
  • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
  • Izrada računa, ponude, predračuna
  • Rad sa artiklima
  • Upravljanje zalihama
  • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML
  • Poredjenje artikala
  • Filteri za proizvode
  • Ocena proizvoda
  • Komentari proizvoda
  • Kupovina po brendovima
  • Izdvajanje proizvoda po tipovima
  • Rad sa akcijama
  • Grupna dodela karakteristika
  • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
  • Kloniranje artikala
  • Masovni edit cena
  • Korisnici Administracije
  • Formiranje grupa korisnika
  • Dodela nivoa pristupa modulima
  • Unos korisnika
  • Integracije i dodatni sadržaj
  • Integracija sa kursnom listom NBS
  • Lista želja
  • Blog
  • VišejezičnostDostupno na zahtev
  • Više valutaDostupno na zahtev
  • Export artikala na sajtove za uporedjenje Dostupno na zahtev
  • Rad sa artiklima od dobavljača
  • Import od dobavljača
  • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
  • Automatsko ažuriranje cena
  • Automatsko ažuriranje lagera
  • Ažuriranje cena i lagera
  • Masovni edit cena, rabata, marži
  • Broj dobavljača
  • Dedicated SSLDostupno na zahtev
  • CDN (Content Delivery Network)Dostupno na zahtev
  Plus 79 63 mesečno

  Bez dodatnih troškova!

  •   Samostalno uređivanje prodavnice od strane korisnika.
  •   Uvek dostupna podrška
  •   Detaljna uputstva uređivanja prodavnice

  Jednokratna implementacija:

  •   Modul za import cenovnika – 500€
  •   Programiranje cenovnika – 60€ / 50€
  •   Automatsko preuzimanje i ažuriranje cenovnika – 120€
  •   Automatsko ažuriranje cena i lagera – 150€
  • Broj artikalaNeograničeno
  • 24/7 Podrška8h - 20h
  • Besplatne teme
  • Integracija plaćanja platnim karticama
  • Export artikla za Kupindo
  • Import od dobavljača Ograničeno na 10
  • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
  • Dizajn i sadržaj, marketing , izveštaj
  • Izmena dizajna i sadržaja
  • Unos i obrada stranica
  • Unos i obrada banera i slajdera
  • Unos i ažuriranje vesti
  • Obrada komentara
  • Osnovna SEO podešavanja
  • XML site map
  • Facebook pixel
  • Pojedinačna i grupna dodela tagova
  • Analitika o prometu i poseti
  • Marketinška podrškaDostupno na zahtev
  • Obrada narudžbina
  • Osnovni statusi narudžbina
  • Ručna izrada narudžbina
  • Obračun troškova isporuke
  • Dodatni statusi narudžbina
  • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
  • Izrada računa, ponude, predračuna
  • Rad sa artiklima
  • Upravljanje zalihama
  • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML
  • Poredjenje artikala
  • Filteri za proizvode
  • Ocena proizvoda
  • Komentari proizvoda
  • Kupovina po brendovima
  • Izdvajanje proizvoda po tipovima
  • Rad sa akcijama
  • Grupna dodela karakteristika
  • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
  • Kloniranje artikala
  • Masovni edit cena
  • Korisnici Administracije
  • Formiranje grupa korisnika
  • Dodela nivoa pristupa modulima
  • Unos korisnika
  • Integracije i dodatni sadržaj
  • Integracija sa kursnom listom NBS
  • Lista želja
  • Blog
  • Višejezičnost
  • Više valuta
  • Export artikala na sajtove za uporedjenje
  • Rad sa artiklima od dobavljača
  • Import od dobavljača
  • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
  • Automatsko ažuriranje cena
  • Automatsko ažuriranje lagera
  • Ažuriranje cena i lagera
  • Masovni edit cena, rabata, marži
  • Broj dobavljača
  • Dedicated SSLDostupno na zahtev
  • CDN (Content Delivery Network)Dostupno na zahtev
  Pro 249 200 mesečno

  Bez dodatnih troškova!

  •   Samostalno uređivanje prodavnice od strane korisnika.
  •   Uvek dostupna podrška
  •   Detaljna uputstva uređivanja prodavnice

  Jednokratna implementacija:

  •   Modul za import cenovnika – 500€
  •   Programiranje cenovnika – 60€ / 50€
  •   Automatsko preuzimanje i ažuriranje cenovnika – 120€
  •   Automatsko ažuriranje cena i lagera – 150€
  • Broj artikalaNeograničeno
  • 24/7 Podrška24/7
  • Besplatne teme
  • Integracija plaćanja platnim karticama
  • Export artikla za Kupindo
  • Import od dobavljača Ograničeno na 50
  • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
  • Dizajn i sadržaj, marketing , izveštaj
  • Izmena dizajna i sadržaja
  • Unos i obrada stranica
  • Unos i obrada banera i slajdera
  • Unos i ažuriranje vesti
  • Obrada komentara
  • Osnovna SEO podešavanja
  • XML site map
  • Facebook pixel
  • Pojedinačna i grupna dodela tagova
  • Analitika o prometu i poseti
  • Marketinška podrška
  • Obrada narudžbina
  • Osnovni statusi narudžbina
  • Ručna izrada narudžbina
  • Obračun troškova isporuke
  • Dodatni statusi narudžbina
  • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
  • Izrada računa, ponude, predračuna
  • Rad sa artiklima
  • Upravljanje zalihama
  • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML
  • Poredjenje artikala
  • Filteri za proizvode
  • Ocena proizvoda
  • Komentari proizvoda
  • Kupovina po brendovima
  • Izdvajanje proizvoda po tipovima
  • Rad sa akcijama
  • Grupna dodela karakteristika
  • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
  • Kloniranje artikala
  • Masovni edit cena
  • Korisnici Administracije
  • Formiranje grupa korisnika
  • Dodela nivoa pristupa modulima
  • Unos korisnika
  • Integracije i dodatni sadržaj
  • Integracija sa kursnom listom NBS
  • Lista želja
  • Blog
  • Višejezičnost
  • Više valuta
  • Export artikala na sajtove za uporedjenje
  • Rad sa artiklima od dobavljača
  • Import od dobavljača
  • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
  • Automatsko ažuriranje cena
  • Automatsko ažuriranje lagera
  • Ažuriranje cena i lagera
  • Masovni edit cena, rabata, marži
  • Broj dobavljača
  • Dedicated SSL
  • CDN (Content Delivery Network)
  Enterprise

  povoljniji smo i brži od svih poznatih svetskih platformi

  +381 18 514 446

  Pozovite
 • Broj artikalaNeograničeno
 • 24/7 Podrška24/7
 • Besplatne teme
 • Integracija plaćanja platnim karticama
 • Import od dobavljačaNeograničeno
 • Ažuriranje cena i lagera od dobavljača
 • Dizajn i sadržaj, marketing , izveštaj
 • Izmena dizajna i sadržaja
 • Unos i obrada stranica
 • Unos i obrada banera i slajdera
 • Unos i ažuriranje vesti
 • Obrada komentara
 • Osnovna SEO podešavanja
 • XML site map
 • Facebook pixel
 • Pojedinačna i grupna dodela tagova
 • Analitika o prometu i poseti
 • Marketinška podrška
 • Obrada narudžbina
 • Osnovni statusi narudžbina
 • Ručna izrada narudžbina
 • Obračun troškova isporuke
 • Dodatni statusi narudžbina
 • Poruke kupcima kod obrade narudžbina
 • Izrada računa, ponude, predračuna
 • Rad sa artiklima
 • Upravljanje zalihama
 • Import/export/Update preko CSV,XLS,XML
 • Poredjenje artikala
 • Filteri za proizvode
 • Ocena proizvoda
 • Komentari proizvoda
 • Kupovina po brendovima
 • Izdvajanje proizvoda po tipovima
 • Rad sa akcijama
 • Grupna dodela karakteristika
 • Grupna dodela slika, težine, proizvodjača
 • Kloniranje artikala
 • Masovni edit cena
 • Korisnici Administracije
 • Formiranje grupa korisnika
 • Dodela nivoa pristupa modulima
 • Unos korisnika
 • Integracije i dodatni sadržaj
 • Integracija sa kursnom listom NBS
 • Lista želja
 • Blog
 • Višejezičnost
 • Više valuta
 • Export artikala na sajtove za uporedjenje
 • Rad sa artiklima od dobavljača
 • Import od dobavljača
 • Auto import slika, karakteristika proizvoda, file attachments
 • Automatsko ažuriranje cena
 • Ažuriranje cena i lagera
 • Ažuriranje cena i lagera
 • Masovni edit cena, rabata, marži
 • Broj dobavljača
 • Dedicated SSL
 • CDN (Content Delivery Network)
 • NAPOMENA: Cene su bez PDV-a.

  Enterprise paket

  Ukoliko želite da Vaša prodavnica ima još veći broj mogućnosti, još veći broj dobavljača, kontaktirajte nas.

  Neograničen broj artikala

  24/7 podrška

  Besplatne responsive web teme

  Neograničen import od dobavljača

  Ažuriranje cena i lagera od dobavljača

  Cene dodatnih usluga

  • Modul za import i ažuriranje cenovnika od dobavljača (uz paket Plus i Pro) - 500€
  • Programiranje cenovnika na osnovu uputstva od dobavljača (web servisi) - od 60€
  • Programiranje cenovnika (xml, xls, csv) - 50€
  • Programiranje exporta cenovnika na sajtove za upoređivanje - od 30€
  • Programiranje skripte za automatsko preuzimanje i ažuriranje kompletnog cenovnika od dobavljača - 120€
  • Programiranje skripte za automatsko ažuriranje cena i lagera od dobavljača - 150€
  • Izrada jedinstvenog dizajna po ponudi, na osnovu zahteva korisnika
  • Izrada funkcionalnosti na zahtev korisnika - radni sat - 20€
  • Instalacija prodavnice na zasebnom (dedicated) serveru i setup servera - 200€
  • Integracija plaćanja platnim karticama (Banca Intesa) - 100€
  • Radni sat na terenu - 30€
  • Izlaz na teren do 10km - 15€
  • Izlaz na teren preko 10km - 0.3€ po kilometru
  • Radni sat van radnog vremena i vikendom se računa 30% više
  • Cena implementacije SSL-a - 20€