B2b portal - Veleprodaja na internetu

Promenite viziju poslovanja i povećajte promet

Ubrzajte rad komercijale

Povećajte obrt starog lagera

Povećajte broj kupaca

Funkcionisanje b2b portala

wholesale-selltico

Organizacija veleprodaje na internetu značajno osavremenjuje prodajni proces preduzeća i smanjuje troškove poslovanja. B2B portal je povezan sa Vašim informacionim sistemom. Promene se reflektuju u oba smera, bilo da su u pitanju narudžbine od kupaca ili promene na lageru robe i artiklima.

Podržano je praćenje finansijkih kartica dobavljača i kupaca, status robe na servisu, razne informacije i obaveštenja o robi, o poslovanju i dnevne vesti.
Partnerima se dodeljuje korisničko ime (user name) i lozinka (password), sa kojim se loguju na B2B portal i vrše pregled sadržaja, naručivanje robe, izmenu svojih podataka itd.

Veleprodavac određuje politiku cena i za svakog partnera se prikazuje njemu dodeljena cena i način plaćanja.
Način prikaza lagera magacina, bilo jednog ili više, objedinjavanje količina iz svih magacina, prikaz stvarnih količina ili informacije da je roba dostupna ili ne, takođe može da se podesi u admin panelu u delu Prikaz količina, u formi više od 10, manje od 10 itd.

Nakon naručivanja robe, partneru se dostavlja potvrda o narudžbini na mail, kao i predračun za naručenu robu. Narudžbina se spušta u informacioni sistem u određenu formu dokumenta koji veleprodavac odredi (narudžbina, nalog magacinu, račun i drugo).
Narudžbina podiže rezervaciju i na taj način se na portalu vidi da je određena roba rezervisana. Kod obrade narudžbina se uzima u obzir i količina koja je na rezervaciji tako da partner dobija tačnu informaciju da li je roba raspoloživa.

Na kartici kupca se vide dokumenti o naručenoj robi kao i uplate koje su proknjžene. Takođe se prikazuje i podatak o iznosu prekoraćenja valute kao signal da je neophodna uplata.
Za robu koja je poslata na servis, vide se osnovni podaci: naziv robe, opis kvara i status servisnog naloga.
Preko kontakt strane kupac može da pošalje poruku komercijali, odnosno svim ostalim službama veleprodavca.

B2B klijenti

B2B prodajni portal možemo povezati sa Vašim informacionim sistemom

Integracija sa informacionim sistemom ide u dva smera:
Iz informacionog sistema se šalju šifarnici robe, proizvodjači, pdv stopa, šifarnik partnera sa uslovima kupovine Sa B2B portala se šalju narudžbine u Vaš informacioni sistem

Način izrade

Analiza

Sagledaćemo postojeću organizaciju prodaje, rad komercijale, komunikaciju sa partnerima i predložiti način organizacije prodaje partnerima na B2B portalu.

Plan

Na osnovu analize pravimo detaljan plan sa zadacima, izvršiocima i rokovima za realizaciju.

Realizacija

Na osnovu plana implementacije realizuju se aktivnosti, testira se funkcionisanje kompletnog sistema i vrši obuka komercijalista za rad sa b2B portalom.

Unapredjenje

Prate se aktivnosti na B2B portalu, uvode nove funkcionalnosti i unapredjuje kompletan proces prodaje i komunikacije sa partnerima i stalnim kupcima.

Prikaz podataka partnerima

Admin panel

Vaši partneri će imati trenutni uvid u stanje lagera

Prikaz cena posebno za svakog partnera po rabatnoj šemi

Partneri imaju trenutni uvid u svoju finansijsku karticu

Prijava robe na servis - RMA statusi i uslovi reklamacije

Obaveštenja i najave za partnere

Različiti načini prikaza količina u jednom ili više magacina

Pregled finansijske kartice